Voorwaarden deelname

Voorwaarden voor deelname aan
KUNSTMARKT CAPELLE A/D IJSSEL
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2023

Bij uw aanmelding tot deelname gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Inleiding

Wij houden als commissie niet van formele regels maar wel van duidelijke afspraken. Vandaar dat we toch het een en ander hebben vastgelegd in de onderstaande voorwaarden voor uw eventuele deelname. Uiteraard hopen we dat we op een aantal regels nooit hoeven terug te komen. Tenslotte willen we allemaal, organisatie én kunstenaars, een geweldige en inspirerende dag neerzetten. Kunstmarkt Capelle wordt altijd op de 2e zaterdag in september gehouden aan de Kerklaan bij de oude dorpskerk. In 2023 valt de 2e zaterdag op 9 september.

Kosten deelname en inschrijving
De kosten voor deelname zijn vastgesteld op € 35,- per exposant. Deze krijgt hiervoor; 1 kraam van 3 meter, 1 achterzeil, 1 extra balk, 1 lunchpakket en 3 consumptiebonnen voor koffie of thee, te verkrijgen bij de “kerk” kraam aan het culinaire plein aan de linkerkant van de kerk. De toiletten bevinden zich bij de zijingang, aan de rechterkant van de kerk.
Mocht u met één of meerdere persoon/personen uw kraam delen, weet dan dat u slechts per kraam datgene ontvangt wat hierboven staat beschreven. Wilt u ook voor uw mede “bewoners” consumptiebonnen + een lunchpakket hebben, bestel dit dan van te voren via het aanmeldingsformulier. De kosten voor een extra pakket zijn € 10,- per persoon.

Op de kunstmarkt staat 1 kraam bemand door kerkvrijwilligers en tegen bescheiden prijzen verstrekken zij koffie, thee, fris en verschillende koude en warme etenswaren.

Inschrijven kunt u tot uiterlijk 30 juni 2023 op de volgende manier;
Via bijgevoegd Word document en/of PDF document, met max. 2 foto’s (in hoge resolutie en alleen in JPG of PDF formaat), sturen naar kunstmarktcapelle@gmail.com.

Mindervalide deelnemers worden verzocht hun beperking duidelijk aan te geven op het aanmeldingsformulier. Voor zover mogelijk houden wij er rekening mee, maar geven geen garanties.
Wij geven ook geen garanties aan verzoeken om “waterpas” en/of “op een hoek” te willen staan. We staan buiten, op straat en op het terrein van de oude dorpskerk. We doen ons best, maar de locatie is niet vlak. Neem zelf bijv. wat latjes mee om de kraam waterpas te zetten. En houd rekening met wind en regen, zorg voor voldoende plastic en klemmen om uw kunst en uzelf te beschermen.

Afmelden nadat u zich heeft ingeschreven en bent ingedeeld
Als u van ons een bevestiging van deelname met een kraamnummer heeft ontvangen kunt u niet meer afzeggen. Wij gaan namelijk kosten maken. Alleen in een uiterst noodgeval en tegen aantoonbare redenen kan de commissie overwegen of hiervan wordt afgeweken. De organisatie kan een dergelijk verzoek geheel, deels of niet honoreren en het geïncasseerde bedrag geheel, deels of niet terugstorten.

De tentoongestelde werken
Als u zich aanmeldt bent u op de dag van de markt zelf in de kraam aanwezig. Wat u in uw kraam exposeert moet overeenkomen met de kunst die u in uw aanmelding heeft omschreven en de in uw kraam tentoongestelde werken door uzelf te zijn vervaardigd. Het is niet toegestaan om andere (commerciële) zaken dan uw eigen beeldende kunst in uw kraam te exposeren. De commissie behoudt zich het recht voor om bij twijfel “niet eigen” kunst en/of andere artikelen door u te laten verwijderen.

Het is toegestaan om met maximaal 2 kunstenaars onder één inschrijving te exposeren. Het lunchpakket per kraam is echter slechts voor de aanvrager (1 persoon). Meer pakketten dient u al bij uw aanmelding te bestellen. De kosten voor een pakket bedragen € 10,- extra per persoon.

Aankleden, inrichten van uw marktkraam.
Het “afrokken” van uw kraam aan de voorkant dient tot aan de grond te worden voorzien van een kleed. Een kleur verplichten kunnen wij u niet, maar met de inrichting van de kunstmarkt streven wij altijd naar lichte en vrolijke kleuren. Uw bijdrage in deze wordt op prijs gesteld.

Aanwezigheid
De aangemelde kunstenaar dient zelf in de kraam aanwezig te zijn. De naam van een eventuele vervanger en de namen van eventuele “medebewoners die een lunchpakket hebben besteld” dienen vóór 1 september aan de commissie te worden gemeld.

Publiciteit
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de foto’s in hoge resolutie (min. 300/400 dpi) en in een JPG bestand. De organisatie zal van elke kunstenaar een van de twee foto’s gebruiken voor de website www.kunstmarktcapelle.nl De organisatie is niet aansprakelijk voor ontbrekende informatie indien er niet tijdig of niet correct is ingeleverd.

Schade aan tentoongestelde werken
De organisatie van Kunstmarkt Capelle biedt geen verzekering aan en is dus derhalve niet aansprakelijk voor schade aan tentoongestelde werken, veroorzaakt door calamiteiten zoals beschadiging, diefstal, vandalisme, waterschade, windschade etc.

Eenmalige incassovordering
Nadat de commissie een besluit over plaatsing op de kunstmarkt heeft genomen en u hierover heeft geïnformeerd wordt het volledige bedrag middels een automatische incasso geïncasseerd.
Het is om die reden dat wij uw IBAN-nummer vragen. Het nummer bestaat uit 18 karakters en u dient dit leesbaar en in blokletters op het aanmeldformulier te vermelden. Eenmalig wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en u zorgt vanzelfsprekend voor voldoende saldo op deze rekening.